Doorgaan naar artikel

📦 Gratis verzending voor bestellingen van meer dan € 125 📦 Halve prijs verzending vanaf € 30 in Zones 4, 5 & 6 📦

Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door TickiTOp de hele site verwijzen de termen"wij","ons"en"onze"naar TickiTTickiT biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze"Service"en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden","Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlinkDeze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers zijn aan inhoud

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruiktDoor een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze ServicevoorwaardenAls u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruikenAls deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de ServicevoorwaardenU kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijkenWe behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsenHet is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingenUw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen

Onze winkel wordt gehost op Shopify IncZe bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe deze site te gebruiken
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten)
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparatenCreditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel isHet materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegenElk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico
Deze site kan bepaalde historische informatie bevattenHistorische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrektWe behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werkenU gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de websiteDeze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te gevenWe kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictieWe kunnen dit recht per geval uitoefenenWe behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperkenAlle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van onsWe behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zettenElke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigerenWe kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annulerenDeze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruikenIn het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatstWe behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaanU stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben, geen controle of input hebben
U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools"zoals ze zijn"en"zoals beschikbaar"zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuringWij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe provider(s)
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen)Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerdWij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derdenLees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaatKlachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk mediumWe zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrechtU stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloedenU mag geen vals e‑mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingenU bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheidWij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleidOm ons privacybeleid te bekijken

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheidWe behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst)
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wetEr mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilenWe behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico isDe service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk
TickiT, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enige andere verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheidOmdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan

SECTIE 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in TickiT en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen

SECTIE 16 - BEINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigdU kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden)
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opsteller

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsenHet is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingenUw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen

SECTIE 20 - KORTING & AANBIEDINGEN
Kortingscodes en automatische aanbiedingen die bij het afrekenen worden toegepast, kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingenWe behouden ons het recht voor om elke korting of aanbieding te wijzigen, te beperken en te annuleren.

SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via hello@tickit.eu

SECTIE 22 - BEDRIJFSINFORMATIE
Geregistreerde naam:Commotion Ltd (eigenaar van TickiT®)
BTW-nummer:GB 403 720 004
Registratienummer:1748507 (geregistreerd in Engeland en Wales)
Geregistreerd adres in het VK:Commotion Ltd, Commotion House, Morley Road, Tonbridge, Kent, TN9 1RA, VK
Telefoonnummer:+44 (0)1732 225822
NL Geregistreerd adres:Commotion (Europe) BV, Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol Airport, Schiphol, 1118BJ, AmsterdamNederland
NL BTW-nummer:861066170B01
NL Registratienummer:77615646 (Geregistreerd in Nederland)

Sluiten (esc)

Magazijn Sluiting

Op vrijdag 26 mei 2023 is ons magazijn vanaf 15.00 uur gesloten vanwege een Nederlandse feestdag. Alle bestellingen die na dit tijdstip worden geplaatst, worden vanaf dinsdag 30 mei 2023 verzonden.

Leeftijds verificatie

Door op Enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Zoeken

Winkelwagen

x